zaterdag 27 april 2019

Aebinga State te Hijum

Aebingastins, getekend in 1723 door Jacobus Stellingwerf

Aebinga State te Hijum in Leeuwarderadeel heeft oude papieren.
Op de site van Kees Braaksma is al veel te lezen, al heet deze daar Aebingastins.
http://www.stinseninfriesland.nl/Aebingastins.htm


Dezelfde stins is zal echter in een state zijn veranderd en heeft die naam dan ook gekregen.
De tekst op de tekening uit 1723 is als volgt:
'Bouwval van het oude slot Aebinga te Hyum
In 1723 toebehoorende aan Generaal Fred. van Grovestins en zusters'.


De lijst van eigenaars/bewoners eindigt al in 1511 met Binnert van Aebinga, maar dan is die familie al zo'n 100 jaar eigenaar van deze stins.
Het lijkt erop dat deze lijst toch wel wat is op te rekken. Opvallend hierbij is dat de state waarschijnlijk vaak is vererfd via de voornaam Binnert. Omdat dit ook de aloude familienaam was kregen kinderen met deze voornaam de state dan vaak doorgespeeld.
Hieronder een korte lijst, waarvan ik echter geen schriftelijke bronnen van hem gevonden.

**************************

Binnert van Aebinga (ong. 1475->1515) huwde omstreeks 1500 met His Doeckesdr. van Rinia.
Zij waren bewoner van Aebinga State te Hijum.
Uit dit huwelijk:

His van Aebinga (ong. 1500->1536) huwde omstreeks 1520 Haring van Heringa (ong. 1500-ong. 1556). Aangezien zij de enige dochter uit Binnert zijn 1e huwelijk was, zal zij de state hebben generfd.
Van hun is bekend dat zij op Aebinga State te Hijum woonden.
Nog in 1551 woonde Haring te Hijum (bron: quaclappen).
Uit dit huwelijk:

1. Doedt van Heringa woonde in 1580 met haar man Binnert van Roorda te Hijum op Aebinga State.

2. Binnert van Heringa (ong. 1525-1561) huwde ongeveer 1550 met Deytzen van Elinga.
Binnert werd begraven in de kerk te Hantumhuizen, vandaar dat zij daar wellicht hebben gewoond.
Uit dit huwelijk:

Binnert van Heringa (ong. 1550-1583) huwde omstreeks 1575 Foockel van Roorda.
Foockel was in 1590 eigenaar van Aebinga State, blijkens naar nalatenschap.

Uit dit huwelijk:
Binnert van Heringa (1583-1638) was ongehuwd en kapitein in het Staatse leger.
Hij werd begraven in de kerk te Hijum en zal waarschijnlijk dan ook bewoner van Aebinga State zijn geweest.

Omdat hij geen kinderen had, zal hij zijn goederen via testament naar een familielid hebben laten overgaan.
In 1640 behoorde de state aan Andries Hobbes Waltinga (ong. 1580-?), gehuwd met de zus van Binnert, Rixt van Heringa (ong. 1580-1654)

Grootste kanshebber hierna is vervolgens 'achterneef'  Binnert Heringa van Grovestins (1641-1696), die raadsheer en grietman van Ferwerderadeel was. Die woonde later (?) ook op Jeppema State te Westernijkerk, maar op de klok van de kerk van Hijum staat dat in 1670 'edelman in Hium' was!
NB: Binnert zijn moeder was Rixt van Roorda, wiens moeder weer Deytsen Binnerts Heringa van Camstra was.  Zij was een zus van Binnert van Haringa, die in 1583 geboren was.

Hij had nog een zoon Binnert Heringa van Grovestins (1673-1721), die werd begraven in de kerk van Westernijkerk. Zijn broer Frederick van Grovestins (1668-1730) was echter in 1723, samen met zijn toen nog levende zusters, eigenaar van de 'bouwval' Aebinga Slot te Hijum.
Op de tekening die Jacobus Stellingwerf in dat jaar maakte, staat dit namelijk beschreven (zie hierboven).
Ergens na 1670 zal de state zijn veranderd in een boerderij, waarbij de voormalige stins nog aanwezig was.

Vervolgens komt er een periode zonder gegevens.

In de periode 1932-1965 was de toenmalige boerderij Aebinga State van Marcus III van Heloma en zijn zuster (?) Anna Margaretha Georgine Aleida van Heloma. (www.archieven.nl)

Familiewapen Van Aebinga 'tot Hyum'
(Stamboek van den Frieschen Adel)
Schildvormig gebrandschilderd ruitje met familiewapen Aebinga 'tot Hijum'
(online collectie Fries Museum)


States en kastelen in Friesland en daarbuiten

  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog