dinsdag 10 december 2019

Harinxmastins te IJlst


Harinxmastins te IJlst (of: Ylostins)

In de stad IJlst stond eeuwenlang een sterke stins, welke toebehoorde aan de adellijke familie Van Harinxma.
Leden van verschillende takken noemden zich naar de plaats waar hun stins stond.
Zo onstonden de namen 'Harinxma thoe Slooten', 'Harinxma thoe Heeg' en 'Harinxma thoe IJlst'.
Deze stins werd zowel Harinxmastins als Ylo genoemd.
Van de stins in IJlst is een mooie afbeelding bewaard gebleven uit 1664, waarop dus een hoge toren is afgebeeld.

In de weinige bronnen en literatuur is echter maar zeer beperkt geschreven over wie nu de bewoners zijn geweest.
Daarnaast is er nog sprake van een Hettingastins op de plaats van de huidige kerk.
Deze stins zou in de 17e eeuw zijn afgebroken, waarna twee eeuwen later er de kerk is gebouwd.
Ook de Hettinga's hebben inderdaad in IJlst gewoond en daar belangrijke functies vervuld.
Al met al is het een flinke puzzel, die met veel archiefwerk vast nog veel beter kan worden aangevuld.
Toch leek het me interessant toe een eerste opzet te maken, van mogelijke bewoners.
Uiteraard begint de bewoningsgeschiedenis met de familie Harinxma 'thoe IJlst'.
Het lijkt erop dat de stins of state is vererfd naar de familie Galama, aangezien zij hierna eeuwenlang belangrijke bewoners van IJlst worden, terwijl we de Harinxma's dan niet meer tegenkomen.
Dan is er ook nog een huwelijk tussen deze twee families, waarmee de state kan zijn overgegaan.
Omstreeks 1500 was Decken van Harinxma namelijk gehuwd met Tryn Igos Galama.
Op een oude kaart uit 1616 van Nicolaas van Geelkercken wordt het kasteel 'Het stins Galama oft Harsma plats' genoemd.
Dit is een duidelijke aanwijzing dat de stins inmiddels 100 jaar lang in bezit van de Galama's was.
In 1778 werd de stins/state helaas afgebroken.
Wie meer informatie over de bewoners van deze stins/state heeft, verzoek ik vriendelijk te reageren.


--> Galama Stins (of: Harsma) te IJlst.
Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616
(bron: geheugenvannederland.nl)
AAB: LET OP: dit is dezelfde als de Harinxmastins of Ylostins!


Bewoners Harinxmastins IJlst? leefde van: Vermeldingen Overige
Epe van Harinxma +
Jitske van Heemstra
<1447 Heerschap te IJlst
Sytze Epes van Harinxma +
Tet van Bonninga
1486 Heer van IJlst
Tiete Sytzes van Harinxma +
Hylck Tietes van Hettinga
<1505 zoon van Sytze van Harinxma
Niet zeker of hij in IJlst woonde
'genaamd thoe IJlst'
Decken Tietes van Harinxma +
Tryn Igos (Galama)
1511 woonde te Kimswerd
'genaamd Thoe IJlst'
Deze periode is onzeker.
Tryn Igos is een achternicht van Tonis van Galama
Igo Gales van Galama (woonde Koudum) +
N. van Goslinga

Douwe Gales van Galama (woonde Akkrum)
Jouck van Inhiema
----
Sicke Douwes van Galama (woonde Akkrum) +
Jelts van Heemstra
Anthonius (=Tonis) Sickes van Galama +
Cnier van Juwsma
ong. 1500-1560 1559, 1560 woonde te IJlst (www.allefriezen.nl)
Tiete Gales van Galama +
Bernadina van Ingen
ong. 1600-1669 in de Ylostins waren ramen met hun wapens???
Verder nog geen gegevens met IJlst
Tryn(cnke) van Galama +
(1) Johan van Aylva
(2) Hans van Oostheim
ong. 1550-1603 1581 Tryn is dochter van Anthonius van Galama
woonde te IJlst
begraven te IJlst
ongehuwd
Hans van Oostheim begraven te IJlst
----
deze Tryn had een zus
Hylck van Galama +
Tiete van Hettinga
----
dochter van Tiete van Hettinga
Cnier Tietes van Hettinga +
Gale van Galama
Homme Taeckes van Hettinga +
Cnier van Oostheim
ong. 1580-1649 1649 Cnier is de dochter van Hans van Oostheim
--
Homme van Hettinga is een achterneef van Tiete van Galama volgend (via de Hettinga's)

Homme overleed te IJlst als burgemeester
Cunera Tietes van Galama ong. 1645->1668 1668 dochter van Tiete Gales van Galama
Trouwde te IJlst
Julius Tietes van Galama 1639-1677 1670 Trouwde te IJlst
Syds Anthony van Galama +
Cecilia van Coehoorn
1673-1737 1709 zoon van Julius Tietes van Galama
Burgemeester te IJlst
Kinderen te IJlst geboren
Rixt Elisabeth van Galama 1732-1813 dochter van Syds van Galama
geboren en woonde te IJlst
Laatste der Galama's.
1778 De stins werd bekroond door een schilddak met decoratieve windwijzers. De laatste resten van het gebouw zijn in 1778 weggebroken.

bronnen o.a.:
http://www.stinseninfriesland.nl/IlostinsIJlst.htm
http://www.simonwierstra.nl/GALAMA.htm


States en kastelen in Friesland en daarbuiten
  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum
  3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
  4. Harinxmastins te IJlst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog