zondag 12 mei 2019

De Friese familie Van Herema en hun kasteel Poelwijk

Het was vandaag een grote verrassing om de familie Van Herema tegen te komen als eigenaar van een kasteel in Gelderland.

De familie Van Herema is een oude adellijke Friese familie, waarvan hun genealogie beschreven staat in het bekende 'Stamboek van den Frieschen Adel'. Hun oorsprong ligt in het oude Friese terpdorp Tzum, destijds in Franekeradeel.
Zo was aan het begin van de 80-jarige oorlog Douwe van Herema nog substituut-grietman van Wonseradeel en was in Bolsward de Herema State het stamhuis.

De Groningertak van de Herema's woonden en werkten hierna vele generaties lang in de provincie Groningen,
Een deel van deze tak wordt ook op een bepaald moment wel 'Herema tot Holwinde' genoemd.
Dit was een borg in Groningen die in hun bezit was gekomen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holwinde

Borg Holwinda
(wikipedia)

Douwe zijn kleinzoon, Ludolf van Herema (1585-1670), woonde samen met Bele Sickinghe op deze Groninger borg Holwinde.
Hun dochter Lucia van Herema (1624-?) had een zeer oud getijdenboekje in haar bezit, welke nu in het Museum Catharijneconvent wordt bewaard. Hierin staan ook diverse geboortes vermeld van de familie Van Herema, toen die nog in Bolsward woonden, waarna het dus vererfde naar Lucia.
pagina van het Getijdenboekje van de familie Van Herema
(Museum Catharijneconvent)

pagina van het Getijdenboekje van de familie Van Herema
(Museum Catharijneconvent)


Groot Poelwijk
Ludolph Harm Joseph van Herema werd geboren op 1 november 1720 als zoon van Tjaert Wilhelm van Herema en Helena Catharina van Clant.
Op 13 juli 1745 huwde Ludolph van Herema met Otta Ernestina van Hövell, ook afkomstig uit een bekende adellijke familie.

In 1749 woonden zij op kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar.
Op de internetpagina van het Gelders Archief trof ik vandaag een prachtige tekening aan van dit kasteel. Het is getekend in 1763, toen 'baron von Herema' er woonde.

Detail van de getekende kaart van Groot Poelwijk

Detail van de getekende kaart van Groot Poelwijk
Hierop de tekst 'dem Herren Baron Von Herema'

't Huis Poelwyk in het Dorp Oud Seventer, 1742.
tekening door Jan de Beijer


NB: Dit kasteel moet echter niet verward worden met het gelijknamige kasteel bij de stad Gendt, zie daarvoor https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Poelwijk.

Huidige boerderij Poelwijk
Op de pagina http://oud-zevenaar.nl/het-dorp/het-dorp-nu/gebouwen/gebouwen-1.html staat e.e.a. beschreven over de huidige boerderij.
Wapensteen
Een lid van de familie Von Weiler liet het huis in 1891 geheel afbreken en bouwde op deze plaats een moderne boerderij. Een wapensteen van het oude huis bleef bewaard en werd in de achtergevel ingemetseld. Deze wapensteen vertoont het alliantiewapen van Van Heerma en Van Hövell. In de top van de voorgevel bevindt zich een wapensteen met de naam Poelwijk.Stamboom


bronnen:
Gelders Archief
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/foto-s-en-films?mivast=37&miadt=37&mizig=284&miview=gal&mizk_alle=herema

http://www.liemershistorie.nl/index.htm

http://adlib.catharijneconvent.nl/ais54/Details/collect/64640

https://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/poelwijk-oud-zevenaar.htmStates en kastelen in Friesland en daarbuiten

  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum
  3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog