zondag 29 juli 2018

Sedlnitzky uit Tsjechië


Op 11 december 1653 trouwden in de Hervormde kerk van Schettens Lolck Scheltes van Aysma en Georg Sigismund de Zedlitz.
Uiteraard is Lolck een dochter van onze 'held' Schelte van Aysma. Zij trouwde rijkelijk op late leeftijd, want ze was toen al 36 jaar oud.
Van George wisten we dat hij kapitein was, maar verder feitelijk niets. Tijdens de zoektocht naar zijn achtergrond, is er inmiddels toch al wat meer naar boven gekomen over zijn achtergrond.
Allereerst komt de familie De Zedlitz uit Tsjechië, waar in de regio Moravië het dorp Sedlnice ligt. Daar ligt dus de oorsprong, waarna deze familie zich letterlijk genoemd heeft. Omdat ze in Tsjechië een Slavische taal gebruiken, konden de Nederlanders deze naam niet goed lezen en spreken. Vandaar dat er heel veel varianten in omloop kwamen, zoals De Zedliz, Seyditz, Sidnisky, Sednisck, Sidlenisky, etc.
Het betreft hier een oude adellijke familie met veel bezittingen en kastelen in Tsjechië.
Op internet trof ik onlangs een genealogie aan van deze familie, echter met voor ons onbekende voornamen in deze familie. Het blijken echter de oorspronkelijke Slavische varianten te zijn. Zo wordt met George eigenlijk Jirik bedoeld. En met zijn tweede naam zal de patroniem van zijn vader bedoeld zijn: Zikmund.
Deze combinatie komt slechts één keer voor in deze genealogie.
Zikmund Sedlnitzky zu Choltitz huwde Sara Rubigalova zu Karlsdorfu in 1588. Zikmund wordt ook wel 'mladsi' genoemd, dit betekent de jongere. Er was dus nog een lid van deze familie met dezelfde naam, die dan 'starsi' genoemd werd, de oudere. Zij kregen vier kinderen, waaronder dus een Jirik Albrecht. Deze tweede naam Albrecht laten we gemakshalve eerst maar buiten beschouwing.
In het trouwboek van Schettens, waarvan via internet een slecht leesbare kopie aanwezig is, staat volgens de vertaling van Tresoar bovenaan onderstreept: Jan Jarich Sigmont Zedliz. Nu is Jarich weer de Friese variant van George, maar Jan is dan weer lastiger te plaatsen. Hierdoor is er dus nog geen 100% zekerheid omtrent deze voorgestelde afkomst van onze Tsjechische  officier.
Jarich is overigens kapitein over een compagnie Hoogduitse soldaten, die ook in het Friese Nassausche leger vochten, evenals Schelte van Aysma.

boven: gedeelte van de vermelding in het trouwboek van Schettens uit 1653.

Opvallend is verder dat zij tegelijk trouwden met haar broer Hotze van Aysma en Anna van Broersma, die meteen na hun in dit trouwboek vermeld staan!
Tenslotte was er nog iemand van dit geslacht actief in het Staatse leger. Peter (of: Pieter) van Sedlnitzky was al in 1577 luitenant-kolonel onder de Graaf van Rennenberg. In 1600 was hij sergeant-majoor-generaal van het veldleger bij de beroemde Slag bij Nieuwpoort. In deze jaren zal hij ongetwijfeld Schelte van Aysma hebben gekend, die waarschijnlijk ook aan de beroemde veldtochten heeft deelgenomen, begin 17e eeuw.
Deze Peter, of Petr op zijn Tsjechisch, was baron van Choltitz en Füllstein.
Het dorp Choltice ligt oostelijk in de Tsjechische regio Bohemen en dit kasteel is nog steeds te bezichtigen.
Van Füllstein, oftwel Fulstejn, resteert nog slechts een ruïne, in de oostelijke regio van Tsjechië, Moravie genaamd.
Vermoedelijke familierelatie tussen Peter en Georg Sedlnitzky
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog